Hjernetumor

Definition

En god-eller ondartet svulst i hjernen

Forekomst

Hjerne tumores (svulster) er relativt sjældne. De kan enten være primære, udgående fra hjernen, eller sekundære, spredende til hjernen fra et andet organ. Der er over 120 forskellige hjerne-tumores.

Mekanisme

Årsagen til udvikling af hjernetumores er ofte ukendt. Kendte risici er kræft andre steder i kroppen, langvarig udsættelse for kemikalier samt arvelighed.

Sygehistorie

De hyppigste symptomer er: hovedpine, krampeanfald, svimmelhed, gangbesvær, hukommelsesbesvær, ændringer i personligheden, talebesvær, synsproblemer, unormal træthed, kvalme og opkastning.

Diagnose

Diagnosen stilles ud fra en neurologisk undersøgelse. Yderligere undersøgelser omfatter: høreprøve, blodprøve, øjen-undersøgelse, undersøgelse af rygmarvsvæsken og/eller MR scanning. En vævsprøve af knuden vil ofte stille den endelige diagnose.

Behandling

Afhænger af hvilken type. Det kan være observation, medicin, kirurgi, strålebehandling, kemoterapi eller immunterapi

Hjernen

Hjernetumorer komprimerer og fortrænger normalt hjernevæv.

Stigende størrelse, tryk og hævelse giver symptomerne. 

FAKTA

Cirka 1500 hjernesvulster diagnosticeres hvert år i Danmark.

Børn kan også rammes af hjerne tumores.

Symptomerne er relateret til de funktionelle områder i hjernen, hvilket giver et fingerpeg om tumorens placering