Behandlingsmuligheder

Flere typer af sundhedspersonale kan blive involveret i behandling af svimmelhed. 

Hvis du har en sundhedsforsikring, kan du få hurtig undersøgelse og behandling på Privathospital efter forudgående aftale med dit forsikringsselskab.

Nedenfor er en kort beskrivelse af nogle af disse specialister.

Behandlere

SVIMMELHEDS-EKSPERT

En svimmelhedsekspert er uddannet ørelæge med speciale i det indre øre og har minimum 2 års ansættelse fra en højt specialiseret svimmelhedsklinik på et offentligt sygehus, fx. Rigshospitalet el. Aarhus Universitetshospital.

ALMEN PRAKTISERENDE LÆGE

En almen praktiserende læge forholder sig til usorterede helbredsproblemer og kan visitere til nærmere undersøgelse og behandling hos specialist eller på hospital.

ØRELÆGE

En øre-næse-hals læge diagnosticerer og behandler sygdomme i øret.

NEUROLOG

En neurolog diagnosticerer og behandler sygdomme i hjernen og nervesystemet.

FYSIOTERAPEUT

Fysioterapeuter kan hjælpe med at forbedre eller genoprette balancen. Enkelte har taget kurser i vestibulær rehabilitering til at hjælpe folk med indre øre balanceproblemer. 

ØJENLÆGE

Øjenlæger er uddannet til at behandle sygdomme i øjet enten vha. medicin, briller, kontaktlinser og/eller øjenkirurgi.

KIROPRAKTOR

En kiropraktor behandler lidelser relateret til nervesystemet ved at manipulere bevægeapparatet og foretage tilpasninger i rygsøjlen.

PSYKOLOG

Psykologer kan udføre neurologiske og psykologiske tests samt behandle med rådgivnings -og adfærdsmæssig terapi. De kan ikke udskrive medicin.

PSYKIATER

Psykiatere er læger specialiseret i at diagnosticere og behandle psykisk sygdom. De kan skelne mellem fysiske og psykiske årsager, ordinere medicin og give rådgivningsterapi.

Diagnostik sker på baggrund af de kliniske tegn

som lægen selv observerer,

og de symptomer som patienten beskriver.