Øresten i horisontale buegang

Det er vigtigt, at du er blevet tilset af en ørelæge, inden du udfører øvelserne. Svimmelhed kan skyldes andre alvorlige tilstande end øresten!

Lempert roll manøvre til at fjerne løse øresten fra horisontale buegang.

Trin 1: Start i liggende position.


Trin 2: Patienten drejer hovedet mod det raske øre (væk fra den side som giver nystagmus og svimmelhed), mens patienten fortsat ligger fladt på ryggen.


Trin 3: Drej patienten 90 grader om på siden med det raske øre ned mod briksen.


Trin 4: Drej patienten yderligere 90 grader, så patienten kommer til at ligge på maven med næsen pegende ned mod briksen.


Trin 5: Patienten drejes yderligere 90 grader i samme retning, så patienten kommer til at ligge på den side, hvor der primært blev fundet tegn til løse øresten.


Trin 6: Til sidst rejses patienten op til siddende position.

OBS!

- Beroligende medicin kan i svære tilfælde være nødvendigt ca. 1 time før manøvren.

 

- Du bør altid henvende dig til en øre-, næse- og halsspecialist, hvis du oplever ny svimmelhed, kvalme eller opkastning!