Øresten i forreste buegang

Det er vigtigt, at du er blevet tilset af en ørelæge, inden du udfører øvelserne. Svimmelhed kan skyldes andre alvorlige tilstande end øresten!

Yacovino manøvre til at fjerne løse øresten fra forreste buegang.

Trin 1: Patienten sidder oprejst på briksen og kigger lige frem.


Trin 2: Patienten lægges på ryggen og lader hovedet hænge ud over kanten på briksen, minimum 30 grader (dette kan udløse nystagmus). Patienten skal forblive i denne stilling i ca.
30 sekunder eller til nystagmus og de subjektive symptomer er forsvundet.


Trin 3: Fra positionen i liggende stilling, bøjes hovedet fremover, så hagen møder brystet. Stillingen holdes i ca. 30 sekunder eller til nystagmus og de subjektive symptomer er
forsvundet.


Trin 4: Patienten sættes i oprejst position og blive i denne i yderligere 30 sekunder. Såfremtpatienten stadig er svimmel, kan proceduren gentages.

OBS!

- Beroligende medicin kan i svære tilfælde være nødvendigt ca. 1 time før manøvren.

 

- Du bør altid henvende dig til en øre-, næse- og halsspecialist, hvis du oplever ny svimmelhed, kvalme eller opkastning!