Øresten i bagerste buegang

Det er vigtigt, at du er blevet tilset af en ørelæge, inden du udfører øvelserne. Svimmelhed kan skyldes andre alvorlige tilstande end øresten!

Epleys manøvre til at fjerne løse øresten fra bagerste buegang.

Trin 1: Patienten sidder oprejst på briksen og kigger lige frem. Tag fat om patientens hoved. Patientens hoved drejes 45 grader ud mod det den berørte side.


Trin 2: Med hovedet fortsat drejet, 45 grader, lægges patienten på ryggen. Få patienten hurtigt ned i liggende stilling med hovedet let bagoverbøjet (ekstenderet). Patienten skal forblive i denne stilling i ca. 30 sekunder eller til nystagmus og de subjektive symptomer er forsvundet.


Trin 3: Fra positionen i liggende stilling, drejes hovedet 90 grader mod venstre. Stillingen holdes i ca. 30 sekunder.


Trin 4: Patienten rulles om på venstre side, så patienten kommer til at ligge på venstre skulder med næsen pegende ned mod gulvet. Hold denne position i 30 sekunder.


Trin 5: Patienten sættes i oprejst position, men skal stadig kigge over venstre skulder i ca. 30 sekunder.


Trin 6: Patienten drejer hovedet mod midten, så han eller hun kigger ligefrem i ca. 30 sekunder.

OBS!

- Beroligende medicin kan i svære tilfælde være nødvendigt ca. 1 time før manøvre.

 

- Du bør altid henvende dig til en øre-, næse- og halsspecialist, hvis du oplever ny svimmelhed, kvalme eller opkastning!