Hjernerystelse

Definition

Hjernerystelse er en skade i hjernen, der kan opstå efter en rystelse af hovedet. Rystelsen af hovedet forårsager hjernen til at bevæge sig en anelse i kraniet.

Forekomst

Hjernerystelser forekommer årligt hos ca. 0,6% af befolkningen,

Mekanisme

De mest almindelige årsager til hjernerystelse er fald, trafikulykker og sportsulykker.

Sygehistorie

De hyppigste symptomer efter hjernerystelse er: hovedpine, svimmelhed, træthed , irritabilitet, angst, søvnløshed, tab af koncentration og hukommelse, støj og lysfølsomhed.

For de fleste mennesker bedres symptomerne og forsvinder inden for tre måneder efter det indledende slag mod hovedet.

Diagnose

Ingen test kan bevise om du har hjernerystelse. En scanning (CT/MR)  kan udføres for at tjekke for evt. øre –el. hjerneskader, hvis din læge vurderer det er nødvendigt. 

Behandling

Såfremt svimmelheden forsat er tilstede efter nogle uger bør du søge ørelæge mhp. undersøgelse og behandling.

Hjernen

En kortvarig forstyrrelse i hjernen bevirker at den  standser med at arbejde optimalt i en kort periode.

Forstyrrelsen, fører til symptomer på hjernerystelse.

FAKTA

Løse øresten (BPPV) er en hyppig komplikation til hjernerystelse. Det kan succesfuldt behandles af en ørelæge eller i en TRV-stol.

Enhver, der har haft en skade i hovedet bør tage tingene langsomt