Løse øresten

Definition

”Løse øresten” eller BPPV (Benign Paroxymal Positional Vertigo) er den mest almindelige årsag til svimmelhed.

Forekomst

20% af de som generes af svimmelhed, har BPPV.  Sygdommen ses hos yngre og midaldrende, mest hos kvinder (65%), og antallet af personer med sygdommen stiger med alderen.

Mekanisme

I de fleste tilfælde er årsagen ukendt. Migræne, sygdomme i det indre øre el. hovedtraume kan i nogen tilfælde være en udløsende faktor.

Sygehistorie

Kortvarig anfald af rotatorisk svimmelhed (ca. 80%). Nogen kan have en mere "søsyge"-lignende svimmelhed og ubalance.

Diagnose

Stilles ved at observere øjenbevægelserne med hovedet (de berørte kanaler) i bestemte positioner.

Behandling

Består i at en ørelæge manipulerer otolitterne ud af buegangen og ind i utriklen. En TRV-behandlingsstol kan behandle ørestene mere effektivt.

Prognosen

God, men recidivraten er ca. 30% per år.

Det indre øre

Løsrevne øresten kan enten flyde frit i kanalerne (canalolithiasis) eller være fastsiddende i den ene ende af kanalerne (cupulolithiasis)

FAKTA

75% af patienter kan behandles succesfuldt med en enkelt partikel-reponeringsmanøvre.

En TRV-behandlingsstol giver hurtigere helbredelse og mindre risiko for et nyt anfald.

Ingen medicin kan kurere sygdommen.

Svimmelheden skyldes små løsrevne kalkkrystaller eller sten – såkaldte otolitter